Hatsina
luterilaisen kirkon palautuksen 20-vuotisjuhla
27.4.2014